Warm water met een WaterAccu met Solar controller.

Solar-controller-wateraccu

In de UK wordt de Solar Controller al reeds meerdere jaren toegepast. Dit omdat daar geen salderings regeling is en men dus beter zelf de teveel opgewekte stroom kan opmaken. Dat kan namelijk heel eenvoudig met de Solar Controller in combinatie met een elektrische boiler ook wel water accu genoemd.

Wat doet een Solar Controller met wateraccu ?

De Solar Controller heeft als doel de teveel opgewekte stroom die anders terug geleverd zou worden zelf op te slaan in de vorm van warm water.

Dat warme water kan dan later worden gebruikt om bijvoorbeeld mee te douchen, een bad te vullen of als warm water in de keuken.

In grotere hoeveelheden zou je het in combinatie met warmtewisselaars zelfs kunnen gebruiken om een kleine ruimte mee te verwarmen.

Solar controller uitleg4
Solar Controller met Wateraccu

Wat heb ik dan nodig met een Solar controller ?

De solar controller zelf bestaat uit 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is de sensor of ook wel meetklem genoemd. Deze monteer je on de fase draad direct na de elektriciteits- meter.

Hij wordt in tegengestelde richting geplaatst zodat hij kan meten als er stroom wordt teruggeleverd. Deze informatie geeft hij door aan de zender. Dat is het tweede onderdeel.

Die zender kan je bij de meter plaatsen en geeft de informatie door aan het derde onderdeel de controller.

Elektrische boiler opwarmen

De controller ontvangt de gegevens van de zender. Als er stroom wordt teruggeleverd kan hij ervoor zorgen dat deze stroom wordt gebruikt om een elektrische boiler op te warmen.

Dat kan een eenvoudige en simpele elektrische boiler zijn. Vaak hangt er al een elektrische boiler. Die kan dan in de meeste gevallen hiervoor worden gebruikt mits er geen digitale controller op de boiler zit.

Zodra er dus teveel stroom wordt opgewekt zal de controller het verwarmingselement voorzien van spanning zodat het water wordt opgewarmd.

Hij wacht hier niet mee tot een minimaal beschikbare stroom. ieder teveel opgewekte stroom wordt hiervoor gebruikt.

En de controller kan dit doen bij maximaal 2 verwarmingselementen. Zodra het eerste element volledig van stroom is voorzien kan hij een tweede element ook stroom geven op het water op te warmen.

De elektrische boiler fungeert nu als het ware als een wateraccu.

Ook in combinatie met uw bestaande gas CV ketel.

Vaak wordt er ook voor gekozen de Wateraccu oftewel elektrische boiler voor de oudere gas cv ketel te monteren.

Het reeds opgewarmde water gaat dan de gas cv ketel in en als het water niet warm genoeg is kan hij bijspringen en het water verder opwarmen.

Als het water wel warm genoeg is zal de gas ketel niet aanslaan. Dat kan veel gas besparen.